-
กลับหน้าแรก
   
   
บ้านของเรา  
สัตว์เลี้ยงของเรา  
ลูกสุนัขของเรา  
พันธุ์ แม่พันธุ์ รับผสม
สาระน่ารู้
ติดต่อเรา
 

 

มินิบูลเทอเรีย

คลอด 7 ก.พ.2556

เพ็ดดีกรีเต็มใบ

เพศผู้ M-1 ถ่ายเมื่อ 11 ก.พ.55 ราคา 8,500 บาท (Sold out to กทม.)

 

เพศผู้ M-2 ถ่ายเมื่อ 11 ก.พ.55 ราคา 10,000 บาท (Sold out to เพชรบุรี)

 

เพศผู้ M-3 ถ่ายเมื่อ 11 ก.พ.55 ราคา 8,500 บาท (Sold out to กทม.)

 

เพศผู้ M-4 ถ่ายเมื่อ 11 ก.พ.55 ราคา 8,500 บาท (Sold out to กทม.)

 

เพศผู้ M-5 ถ่ายเมื่อ 11 ก.พ.55 ราคา 9,500 บาท (Sold out to ชลบุรี)

 

เพศเมีย F-1 ถ่ายเมื่อ 11 ก.พ.55 ราคา 10,000 บาท (Sold out to กทม.)

รูปหมู่ถ่ายเมื่อ 11 ก.พ.55

แม่พันธุ์ (เพ็ดดีกรีเต็มใบ)
พ่อพันธุ์ (เพ็ดดีกรีเต็มใบ)

.......................................................................................................

 

                   

::Nongpho Farm ::  http://www.nongphofarm.com :: Tel. 081-734-8367  Email : nongphofarm@gmail.com