-
กลับหน้าแรก
   
   
บ้านของเรา  
สัตว์เลี้ยงของเรา  
ลูกสุนัขของเรา  
พันธุ์ แม่พันธุ์ รับผสม
สาระน่ารู้
ติดต่อเรา
 

 

มินิบูลเทอเรีย

คลอด 7 ก.พ.2556

เพ็ดดีกรีเต็มใบ

เพศผู้ M-1 ถ่ายเมื่อ 11 ก.พ.55 ราคา 8,500 บาท (Sold out to กทม.)

 

เพศผู้ M-2 ถ่ายเมื่อ 11 ก.พ.55 ราคา 10,000 บาท (Sold out to เพชรบุรี)

 

เพศผู้ M-3 ถ่ายเมื่อ 11 ก.พ.55 ราคา 8,500 บาท (Sold out to กทม.)

 

เพศผู้ M-4 ถ่ายเมื่อ 11 ก.พ.55 ราคา 8,500 บาท (Sold out to กทม.)

 

เพศผู้ M-5 ถ่ายเมื่อ 11 ก.พ.55 ราคา 9,500 บาท (Sold out to ชลบุรี)

 

เพศเมีย F-1 ถ่ายเมื่อ 11 ก.พ.55 ราคา 10,000 บาท (Sold out to กทม.)

รูปหมู่ถ่ายเมื่อ 11 ก.พ.55

แม่พันธุ์ (เพ็ดดีกรีเต็มใบ)
พ่อพันธุ์ (เพ็ดดีกรีเต็มใบ)

.......................................................................................................

มินิบูลเทอเรีย

คลอด 4 เม.ย.2555

เพ็ดดีกรีเต็มใบ

เพศผู้ M-1 "Ba-Jang" ถ่ายเมื่อ 5 พ.ค.55 ราคา 10,000 บาท (Sold out to กทม.)

 

คลิปเพศผู้ M-1 ถ่ายเมื่อ 5 พ.ค.55

 

เพศผู้ M-2 ถ่ายเมื่อ 5 พ.ค.55 ราคา 9,000 บาท (Sold out to กทม.)

 

คลิปเพศผู้ M-2 ถ่ายเมื่อ 5 พ.ค.55

 

เพศเมีย F-1 ถ่ายเมื่อ 5 พ.ค.55 ราคา 8,500 บาท (Sold out to กทม.)

 

คลิปเพศเมีย F-1 ถ่ายเมื่อ 5 พ.ค.55

 

เพศเมีย F-2 ถ่ายเมื่อ 5 พ.ค.55 ราคา 9,500 บาท (Sold out to กทม.)

 

คลิปเพศเมีย F-2 ถ่ายเมื่อ 5 พ.ค.55

 

รูปหมู่ถ่ายเมื่อ 16 เม.ย.2555

แม่พันธุ์ (เพ็ดดีกรีเต็มใบ)
พ่อ่พันธุ์ (เพ็ดดีกรีเต็มใบ)

...............................................................................................................................

มินิบูลเทอเรีย

คลอด 23 ก.พ.2555

เพ็ดดีกรีเต็มใบ

เพศผู้ M-1 ถ่ายเมื่อ 23 ก.พ.2555 ราคา 10,000 บาท (Sold out to กาญจนบุรี)

 

เพศผู้ M-2 ถ่ายเมื่อ 23 ก.พ.2555 ราคา 9,000 บาท (Sold out to กทม.)

 

เพศผู้ M-2 ถ่ายเมื่อ 23 ก.พ.2555 ราคา 12,000 บาท (Sold out to ฃลบุรี)

 

เพศเมีย F-1 ถ่ายเมื่อ 23 ก.พ.2555 ราคา 9,000 บาท (Sold out to กทม.)

 

เพศเมีย F-2 ถ่ายเมื่อ 23 ก.พ.2555 ราคา 10,000 บาท (Sold out to ประจวบฯ)

รูปหมู่ถ่ายเมื่อ 23 ก.พ.2555

แม่พันธุ์ (เพ็ดดีกรีเต็มใบ)
พ่อพันธุ์ (เพ็ดดีกรีเต็มใบ)

...............................................................................................................................

มินิบูลเทอเรีย

คลอด 6 ก.ย.54

เพ็ดดีกรีเต็มใบ

เพศผู้ M-1 ถ่ายเมื่อ 28 ก.ย.54 ราคา 9,000 บาท (Sold out to สุพรรณบุรี)

 

คลิปเพศผู้ M-1 ถ่ายเมื่อ 28 ก.ย.54

 

เพศผู้ M-2 ถ่ายเมื่อ 25 ต.ค.54 ราคา 9,000 บาท (Sold out to สุราษฎร์ธานี)

 

คลิปเพศผู้ M-2 ถ่ายเมื่อ 25 ต.ค.54

 

เพศเมีย F-1 ถ่ายเมื่อ 11 ก.ย.54 ราคา 11,000 บาท (Sold out to กาญจนบุรี)

 

เพศเมีย F-2 ถ่ายเมื่อ 28 ก.ย.54 ราคา 11,000 บาท (Sold to กทม.)

 

คลิปเพศเมีย F-2 ถ่ายเมื่อ 25 ต.ค.54

 

เพศเมีย F-3 ถ่ายเมื่อ 11 ก.ย.54 ราคา 10,000 บาท (Sold out to กทม.)

รูปหมู่ถ่ายเมื่อ 6 ก.ย.54

แม่พันธุ์ (เพ็ดดีกรีเต็มใบ)
แม่พันธุ์ (เพ็ดดีกรีเต็มใบ)

...................................................................................................................................................

มินิบูลเทอเรีย

คลอด 19 ม.ค.54

เพ็ดดีกรีเต็มใบ

เพศผู้ M-1 ถ่ายเมื่อ 7 ก.พ.54 ราคา 9,000 บาท (Sold out to กทม.)

 

เพศผู้ M-2 ถ่ายเมื่อ 24 ม.ค.54 ราคา 9,000 บาท (Sold out to สุราษฎร์ฐานี)

 

เพศเมีย F-1ถ่ายเมื่อ 7 ก.พ.54 ราคา 10,000 บาท (Sold out to กทม.)

 

เพศเมีย F-2 ถ่ายเมื่อ 7 ก.พ.54 ราคา 10,000 บาท (Sold out to กทม.)

 

เพศเมีย F-3ถ่ายเมื่อ 7 ก.พ.54 ราคา 10,000 บาท (Sold out to กทม.)

 

 

แม่พันธุ์
พ่อพันธุ์

 

 

     

 

                   

::Nongpho Farm ::  http://www.nongphofarm.com :: Tel. 081-734-8367  Email : nongphofarm@gmail.com