กลับหน้าแรก
   
   
บ้านของเรา  
สัตว์เลี้ยงของเรา  
ลูกสุนัขของเรา  
พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ รับผสม
สาระน่ารู้
ติดต่อเรา
 

 

บูลเทอเรีย

คลอด 5 ก.พ.58

เพ็ดดีกรีเต็มใบ

เพศผู้ M-1 รูปถ่ายเมื่อ 15 เม.ย. 58 ราคา 10,000 บาท (Sold out to กทม.)

 

คลิปเพศผู้ M-1 ถ่ายเมื่อ 15 เม.ย. 58

 

เพศผู้ M-2 รูปถ่ายเมื่อ 15 เม.ย. 58 ราคา 13,500 บาท (Sold out to กทม.)

 

คลิปเพศผู้ M-2 ถ่ายเมื่อ 15 เม.ย. 58

 

เพศผู้ M-3 รูปถ่ายเมื่อ 15 เม.ย. 58 ราคา 10,000 บาท

 

คลิปเพศผู้ M-3 ถ่ายเมื่อ 29 มี.ค. 58

 

เพศเมีย F-1 รูปถ่ายเมื่อ 15 เม.ย. 58 ราคา 10,000 บาท (Sold out to นครปฐม)

 

คลิปเพศเมีย F-1 ถ่ายเมื่อ 15 เม.ย. 58

 

เพศเมีย F-2 รูปถ่ายเมื่อ 15 เม.ย. 58 ราคา 10,000 บาท

 

คลิปเพศเมีย F-2 ถ่ายเมื่อ 15 เม.ย. 58

 

เพศเมีย F-3 รูปถ่ายเมื่อ 15 เม.ย. 58 ราคา 13,000 บาท (Sold out to กทม.)

 

คลิปเพศเมีย F-3 ถ่ายเมื่อ 15 เม.ย. 58

 

เพศเมีย F-4 รูปถ่ายเมื่อ 15 เม.ย. 58 ราคา 10,000 บาท (Sold out to กทม.)

 

คลิปเพศเมีย F-4 ถ่ายเมื่อ 15 เม.ย. 58

 

รูปหมู่ถ่ายเมื่อ 29 มี.ค. 58

แม่พันธุ์ (เพ็ดดีกรีเต็มใบ)
พ่อพันธุ์ (เพ็ดดีกรีเต็มใบ)

......................................................

บูลเทอเรีย

คลอด 3 พ.ย. 57

เพ็ดดีกรีเต็มใบ

เพศผู้ M-1 รูปถ่ายเมื่อ 18 พ.ย. 57 ราคา 14,000 บาท (Sold out to กทม.)

 

คลิปเพศผู้ M-1 เมื่อ 18 พ.ย. 57

 

เพศผู้ M-2 รูปถ่ายเมื่อ 18 พ.ย. 57 ราคา 9,500 บาท

 

คลิปเพศผู้ M-2 เมื่อ 18 พ.ย. 57

 

เพศผู้ M-3 รูปถ่ายเมื่อ 18 พ.ย. 57 ราคา 22,000 บาท (Sold out to ระยอง)

 

เพศเมีย F รูปถ่ายเมื่อ 18 พ.ย. 57 ราคา 15,000 บาท

 

คลิปเพศเมีย F ถ่ายเมื่อ 18 พ.ย. 57

รูปหมู่ถ่ายเมื่อ 15 พ.ย. 57

แม่พันธุ์(เพ็ดดีกรีเต็มใบ)
พ่อพันธุ์(เพ็ดดีกรีเต็มใบ)

.............................................................................................................

 

 

  ::Nongpho Farm ::  http://www.nongphofarm.com :: Tel. 081-734-8367  Email : nongphofarm@gmail.com
::Nongpho Farm ::  http://www.nongphofarm.com :: Tel. 081-734-8367  Email : dogs@nongphofarm.com